Raportowanie błędów PHP: jak włączyć i wyświetlić wszystkie błędy / ostrzeżenia?

PHP to język skryptowy, wykonywany po stronie serwera, używany w tworzeniu stron internetowych. Jako język skryptowy PHP służy do pisania kodu, który jest wykonywany w pewnej kolejności. Jeśli skrypt napotka przeszkodę, PHP może wygenerować błąd w pliku dziennika. Raportowanie błędów PHP może pomóc w naprawieniu takich usterek.

W tym artykule zostanie poruszone zagadnienie skupiające się na wyświetlaniu wszystkich błędów oraz ostrzeżeń w języku PHP.

Jak Uruchomic Poglad Bledow W Skryptach Php
Możliwość wyświetlania błędów lub ostrzeżeń może pomóc w szybszym rozwikłaniu problemów

Czym jest błąd PHP?

Błąd PHP występuje wtedy, gdy w kodzie pojawi składnia, która sprawi, że interpreter nie zrozumie co autor kodu miał na myśli. Nawet coś prostego może spowodować pomyłkę na przykład użycie nieprawidłowej składni lub pominięcie średnika na końcu polecenia. Przyczyna może być oczywiście bardziej złożona jak wywołanie niewłaściwej zmiennej, co może prowadzić do błędu krytycznego, który powoduje awarię systemu.

Jak wyświetlić wszystkie błędy PHP?

Jeśli nie widać błędów, może być konieczne włączenie raportowania błędów.

Aby włączyć raportowanie błędów w PHP, należy edytować plik kodu PHP i dodać następujące wiersze:

<?php
error_reporting(E_ALL);
?>

Można również użyć polecenia ini_set , aby włączyć raportowanie błędów:

<?php
ini_set('error_reporting', E_ALL);
?>

Edytuj plik php.ini, aby włączyć raportowanie błędów PHP

Jeśli kod PHP został poprawnie ustawiony tak, aby wyświetlał błędy i nadal nie są one widoczne, być może niezbędne będzie wprowadzenie zmian w pliku php.ini .

W dystrybucjach Linuksa plik zwykle znajduje się w folderze /etc/php.ini .

Należy otworzyć plik php.ini w edytorze tekstu.

Następnie zmienić polecenie display_errors na On.

Oto przykład korekty w edytorze tekstu:

Wyświetlenie błędu PHP za pomocą pliku php.ini

Edytuj plik .htaccess, aby włączyć raportowanie błędów

Plik .htaccess , który działa jako główny plik konfiguracyjny, zwykle znajduje się w katalogu głównym lub katalogu publicznym. Kropka na początku oznacza, że ​​jest ukryty. Poprawne wyświetlanie się takich plików zależne jest od menadżera plików z którego się korzysta.

Edycja pliku .htaccess:

php_flag display_startup_errors on
php_flag display_errors on

Jeśli te wartości są już wymienione, trzeba się upewnić, że są ustawione na on .

Inne przydatne polecenia

Aby wyświetlić tylko krytyczne ostrzeżenie i błędy analizy , używamy następującego kodu:

<?php
error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE);
?>

Można dodać dowolne inne typy błędów, których potrzebujesz. Wystarczy oddzielić je symbol '|’.

Ta lista zawiera wszystkie predefiniowane stałe dla typów błędów PHP.

Jedną z przydatnych funkcji jest symbol „nie”.

Aby wykluczyć określony typ błędu z raportowania:

<?php
error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE)
?>

W tym przykładzie dane wyjściowe wyświetlają wszystkie błędy z wyjątkiem błędów powiadomień.

Jak wyłączyć raportowanie błędów PHP

Aby wyłączyć raportowanie błędów w PHP, ustawiamy wartość na zero.  Używamy do tego poniższego fragmentu kodu:

<?php
error_reporting(0);
?>

Jak utworzyć plik dziennika błędów w PHP

Dzienniki błędów są cennymi zasobami podczas rozwiązywania problemów z PHP.

Aby wyświetlić dzienniki błędów, trzeba edytować plik .htaccess , dodając następujące elementy:

php_value error_log logs/all_errors.log

Zobacz również: jak zabezpieczać wp-config właśnie w pliku .htaccess

Jeśli nie posiadasz dostępu do pliku .htaccess , można go bezpośrednio edytować w pliku httpd.conf lub apache2.conf .

Ten dziennik jest zwykle przechowywany w katalogu /var/log/httpd/ lub /var/log/apache2/ .

Aby włączyć rejestrowanie błędów, edytujemy własną wersję pliku i dodaj następujące elementy:

ErrorLog “/var/log/apache2/website-name-error.log”

W razie potrzeby można zastąpić httpd apache2 . Podobnie, jeśli używamy nginx , można użyć tego katalogu do dziennika błędów.

Jak wyświetlić błędy PHP na stronie internetowej?

php_value error_log logs/all_errors.log

Aby włączyć rejestrowanie błędów, edytujemy własną wersję pliku i dodajemy następujące elementy:

ErrorLog “/var/log/apache2/website-name-error.log”

Reasumując – raportowanie błędów w PHP

Przedstawiony tutaj samouczek dostarcza wielu alternatyw, aby włączyć i wyświetlić wszystkie błędy i ostrzeżenia PHP. Otrzymując szybko i dokładnie powiadomienia o błędach, można poprawić zdolność rozwiązywania problemów z PHP. Jeśli wdrażane są nowe funkcje, instalujemy nową aplikację opartą na PHP lub próbujemy zlokalizować błąd w swojej witrynie, przed podjęciem jakichkolwiek kroków ważne jest, aby wiedzieć, która wersja PHP działa na Twoim serwerze.

Tworzę strony internetowe zachowując przy tym najwyższe standardy UI&UX. Aktualnie pracuję jako Full Stack Dev w BrainBox (Gdynia). W czasie wolnym prowadzę również działalność jako Freelancer o pseudonimie 'Kemuri'.

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *